Βιωματική Παρουσίαση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης με θέμα: «Ανακαλύπτω τον Φυσικό Πλούτο του Τόπου μου»
Βιωματική Παρουσίαση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης με θέμα: «Ανακαλύπτω τον Φυσικό Πλούτο του Τόπου μου»
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020 connect», ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης Θανάσης Σκαλιστήρας, επισκέφτηκε μετά από σχετική πρόσκληση το 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, όπου πλαισιωμένος από το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της υπηρεσίας, πραγματοποίησε στους μαθητές της Β’ τάξης βιωματική παρουσίαση, με θέμα «Ανακαλύπτω τον Φυσικό Πλούτο του Τόπου μου».

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αφορούσαν:
• τη χρηστικότητα και την εξέλιξη της επιστήμης της Χαρτογραφίας-Τοπογραφίας από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα και την εφαρμογή της στην εποχή μας με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας
• τη βιοποικιλότητα του Ποικίλου Όρους, τα οφέλη του περιαστικού πρασίνου και τους άρρηκτους δεσμούς του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, που επιβεβαιώνονται μέσω της μυθολογίας, της ιστορίας και της λαογραφίας
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις της Τοπογράφου-Μηχανικού Αφροδίτης Ξυδιά και της Τεχνολόγου-Γεωπόνου Βασιλικής Σασσάλου, περιεργάστηκαν τον διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό τοπογραφικών μετρήσεων, είδαν παλαιούς χάρτες της πόλης μας, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής και ενημερώθηκαν για το πώς αυτή επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ατόμων.
Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σκαλιστήρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, απαντούσε πρόθυμα στις εξαιρετικά εύστοχες ερωτήσεις των παιδιών, που απέδειξαν ότι διαθέτουν περιβαλλοντική ενσυναίσθηση και έχουν υψηλό το αίσθημα της ατομικής ευθύνης.
Το πρόγραμμα «Horizon 2020 connect» υποστηρίζεται από τις εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου Πετρούπολης κα Παναγιώτα Αλεξοπούλου (συντονίστρια-φιλόλογος) και κα Αθηνά Καραντίνου (Γεωπόνος) τις οποίες ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τις συγχαίρουμε για την άψογη οργάνωση της δράσης.