Ενημερωθείτε για τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου 2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019.
Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-20/09/2019.