Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής,  του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.

Δείτε την ημερήσια διάταξη της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.