Δείτε την πρόσκληση της  3ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, (κατόπιν της υπ’ αριθμ. 28428/17-04-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.