Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Περιστερίου
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί δύο σχολικά έτη.
Το σχολείο προσφέρει:
• Τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις
• Ουσιαστική μόρφωση μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων
• Σεβασμό και κατανόηση από εκπαιδευτές που είναι ειδικευμένοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Υποστήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής από Σύμβουλο Ψυχολόγο
• Πληροφόρηση και καθοδήγηση για προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας
Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.
Πληροφορίες – εγγραφές καθημερινά 17:00 – 21:00
Διεύθυνση: Κύπρου και Ψαρών 28, 12132, Περιστέρι
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.5319749
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Περιστερίου