Συμμετοχική διαδικασία των πολιτών στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πετρούπολης

Συμμετοχική διαδικασία των πολιτών στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης υπενθυμίζει στους πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Το Σ.Β.Α.Κ. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο αστικό περιβάλλον, μέσω της προώθησης βιώσιμων μορφών μετακίνησης όπως το βάδισμα, το ποδήλατο και η αστική συγκοινωνία. Θεμέλιο σχεδιασμού ενός Σ.Β.Α.Κ., είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μετακίνησης για όλους τους πολίτες, η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικά φιλικού αστικού περιβάλλοντος.

Η ενημέρωση των πολιτών και η εμπλοκή τους στη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού για την βιώσιμη αστική κινητικότητα επισφραγίζει τη διαφάνεια και την κοινωνική συναίνεση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαλόγου που έχει ως κύριο ρόλο την εκπλήρωση της επιθυμίας του κοινωνικού συνόλου, τον εμπλουτισμό της γνώσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους.

Ο Δήμος Πετρούπολης έχοντας εγκρίνει το Στάδιο Ι του Σ.Β.Α.Κ. προχωρά στην εκπόνηση του Σταδίου ΙΙ απ΄ όπου θα προκύψει η τελική έκδοση Σ.Β.Α.Κ. και το Σχέδιο Δράσης. Καλεί λοιπόν και πάλι τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης, να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των μέτρων κινητικότητας με τις ιδέες και τις παρατηρήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. Πετρούπολης: http://svak-petroupoli.gr/

Για να υποβάλουν τις ιδέες τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο: http://svak-petroupoli.gr/grapse-tin-idea-sou/\