Δήμος Πετρούπολης

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στον ευρύτερο πληθυσμό και κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής, θα προβεί στην αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ της πόλης μας, από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.
Πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο, που λαμβάνεται για την προστασία των μελών των ΚΑΠΗ καθώς ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.