Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024 της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι ο διαχειριστικός φορέας του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (στην οποία βρίσκεται αναρτημένο όλο το ενημερωτικό υλικό και οι σχετικές ανακοινώσεις) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/…/20230619_prosklisi_2023_2024…
Για την εξυπηρέτηση των Αιτούντων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο 210-5214600 & E-mail: helpdesk@eetaa.gr