Δήμος Πετρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα “Κέντρα Δια βίου μάθηση” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύει το Δελτίο τύπου που αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου: http://kentradiaviou.gr
Σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση και τους όρους της σχετικής Πρόκλησης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και τις 6 Ιουλίου 2020 (ώρα 11:00 π.μ.).στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»