Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια χημικού υλικού για την συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.


Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123