Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.