Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων.