Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες συντήρησης και επισκευής κάδων μηχανικής αποκομιδής.