Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων ασανσέρ.