Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες διάνοιξης νέων χώρων ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο.