Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια εξοπλισμού ιατρείων για τους Αθλητικούς χώρους του Δήμου.