Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού, για τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2016.