Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Προγραμματισμένης Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων.