Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης και στεγανοποίησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κοιμητηρίου.