Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών ( λαμπτήρων,καλωδίων,αγωγών,πινάκων,φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2015.