Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων.