Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ, αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.