Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ανταλλακτικών προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων.