ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρίας ανακύκλωσης RECYCOM, για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ρούχων, υποδημάτων, λευκών ειδών κλπ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα εφαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα για πρώτη φορά στην πόλη μας με την τοποθέτηση τριάντα (30) ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία και θα έχει τεράστια περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία RECYCOM, έπειτα από την διαλογή των περισυλλεγμένων υλικών, θα προσφέρει μέρος αυτών σε απόρους, ενώ το άλλο μέρος θα εξάγεται με σκοπό την επαναχρήση (τα ακατάλληλα για επαναχρήση ρούχα θα ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού). Επίσης, θα διατίθενται ανταποδοτικά κάθε μήνα τρόφιμα και άλλα προϊόντα στις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Επιδεικνύοντας τεράστια ευαισθησία απέναντι στο πολύ σπουδαίο θέμα της ανακύκλωσης και επειδή πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντική διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και για την εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών, συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε και άλλα προγράμματα στην πόλη μας και να παρακινήσουμε τους κατοίκους να αποτελέσει η ανακύκλωση μόνιμη και καθημερινή συνήθεια όλων.