Από  σήμερα (1/3) ως 20 Μαρτίου οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία

Ολοκληρώθηκε, τον Ιούνιο, το πιλοτικό πρόγραμμα Εποπτικής Υποστήριξης Νηπιαγωγών στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024. Στόχος του η μέτρηση και αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας για την στήριξη της οικογένειας και των δομών εκπαίδευσης, που την περιβάλλουν, ώστε να παραχθούν στοχευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε νηπιαγωγείο της κοινότητας, όπου μέσω αξιολογητικών εργαλείων πλαισιώθηκαν και ενισχύθηκαν οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των νηπιαγωγών.

Γι’ αυτό το σκοπό καταρτίστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα εποπτικών συναντήσεων που υλοποιήθηκε από στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού (κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο) ώστε το έργο των νηπιαγωγών να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί μέσα σε ένα ασφαλές εποπτικό πλαίσιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ανατροφοδότηση των  νηπιαγωγών:

  1. Προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για την προσχολική βαθμίδα.
  2. Αξιολογήθηκε πολύτιμο για το ρόλο και έργο τους.

Την επιστημονική εποπτεία για την κατάρτιση και την υλοποίηση του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος είχε η Υπεύθυνη Επιστημονικής Ομάδας του ΕπΥΝη Δήμου Πετρούπολης, Κλινική Κοινωνική Λειτουργός MSc/Ψυχοθεραπεύτρια/Επ. Υπ. Συμβουλευτικού Σταθμού, Ευσταθίου Αναργυρούλα.