Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.