Παρουσίαση της Πλατφόρμας Απαλλαγής Δημοτικών Τελών για τις Πληττόμενες Επιχειρήσεις

Παρουσίαση της Πλατφόρμας για την απαλλαγή από την καταβολή τελών των επιχειρήσεων του Δήμου Πετρούπολης που πλήγηκαν από την πανδημία: https://eservices.petroupoli.gov.gr