Παράταση της Ημερομηνίας Κατάθεσης των Δικαιολογητικών για τις Εγγραφές στους Δημοτικούς Σταθμούς Πετρούπολης.

 

Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, σας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 η ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης της Εφορίας και του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, για τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Σταθμούς της πόλης.

Η κατάθεση των εντύπων θα γίνεται στην είσοδο του Γραφείου των Παιδικών Σταθμών (Κρήτης 2), κατά τις ώρες 9:00 έως 12:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία υποβολής.

Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν στις 16 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, καθώς και στην είσοδο του κτηρίου της Διεύθυνσης Παιδείας (Κρήτης 2) με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα αρχικά της μητέρας.

Η περίοδος ενστάσεων ορίζεται από 19 Ιουλίου 2021 έως και 21 Ιουλίου 2021.

Οι πίνακες της οριστικής μοριοδότησης θα αναρτηθούν στις 23 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, καθώς και στην είσοδο του κτηρίου της Διεύθυνσης Παιδείας (Κρήτης 2) με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα αρχικά της μητέρας.

 

Μπορεί να είναι καρτούν παιδί