Παρακολουθήστε το βίντεο από την Εναρκτήρια Παρουσίαση του έργου «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης»

Παρακολουθήστε το βίντεο από την Εναρκτήρια Παρουσίαση του έργου «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης»

Η δράση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους,
μεταξύ άλλων, την ευκαιρία:

  • να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας
  • να συντάξουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή
  • να συμμετέχουν στις ομάδες κατάρτισης
  • να συνδεθούν με τοπικές επιχειρήσεις για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας ανάλογες με τα προσόντα τους
  • να ενημερωθούν για δυνατότητες εξειδίκευσης, εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.
  • καθώς και να λάβουν ψυχοκοινωνική & συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία τους κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας