Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα

Ενημέρωση για την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα των ενστάσεων & των αποτελεσμάτων του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-2023 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου για την καλύτερη επεξεργασία του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, το χρονοδιάγραμμα ενστάσεων και αποτελεσμάτων παρατείνεται κατά μια ημέρα ως ακολούθως:
• Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 23/8/2022
• Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 24-26/8/2022
• Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 30/8/2022
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (στην οποία βρίσκεται αναρτημένο όλο το ενημερωτικό υλικό και οι σχετικές ανακοινώσεις) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://wwwapp.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2022