«Παγώνουν» τα Δημοτικά Τέλη στον Δήμο Πετρούπολης

«Παγώνουν» τα Δημοτικά Τέλη στον Δήμο Πετρούπολης

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, κατά την 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την μηδενική αύξηση των Ανταποδοτικών Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2021, καθώς και την μηδενική αύξηση των Τελών Διαφήμισης και Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή τη απόφαση, παρά τις τεράστιες μειώσεις των πόρων του Δήμου με κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του πληθυσμού της Πετρούπολης (κάτοικοι με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι κτλ.), την οικονομική κρίση και την κρίση στην αγορά, την αυξημένη ανεργία, το κόστος ζωής και τη μείωση του εισοδήματος όλων των πολιτών.

Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι ο Δήμος θα εισπράξει λιγότερα έσοδα για το έτος 2021 εξαιτίας της πανδημίας, κανένας δημότης δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό παραπάνω από όσα πλήρωνε μέχρι τώρα, χωρίς αυτό να έχει την παραμικρή επίπτωση στην ποιότητα του Ηλεκτροφωτισμού και της Καθαριότητας της πόλης.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Πετρούπολης παραμένει ο Δήμος με τη μικρότερη χρέωση δημοτικών τελών, στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας και ένας από τους Δήμους με τη χαμηλότερη χρέωση στο σύνολο των Δήμων της Αττικής.