ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ολοκλήρωση διανομής τροφίμων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης ολοκλήρωσε την 4η διανομή τροφίμων του τέταρτου εξαμήνου στους ωφελούμενους του για τον μήνα Μάρτιο, εξυπηρετώντας συνολικά τις ανάγκες 137 νοικοκυριών με είδη βασικής διατροφής μακράς διάρκειας.

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν από ενέργειες δικτύωσης των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, καθώς και από αφιλοκερδείς δωρεές πολιτών που στηρίζουν τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Πετρούπολης. Οι διανομές πραγματοποιήθηκαν κατ΄οίκον σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους εσάς που με την ενεργό συμμετοχή σας συμβάλατε στη ολοκλήρωση της διανομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.