Ενημερωθείτε για τα οικονομικά αποτελέσματα έως 31 05 2021.

Απολογιστικά στοιχεία για το διάστημα 01/01-31/05/2021.