Περισυλλογή Ογκωδών Αντικειμένων.

Για την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, επικοινωνούμε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ή με το τηλέφωνο 210 5021300 όλο το 24ωρο. Δε βγάζουμε ποτέ στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο ογκώδη αντικείμενα, αν δεν έχουμε συννενοηθεί πρώτα με την Υπηρεσία Καθαριότητας.