Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 16 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ.