Δείτε την πρόσκληση της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου -Κ. Βάρναλη 76-78), στις 22 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.