Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 13 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.