Δείτε την πρόσκληση της  2η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 03 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.