Δείτε την πρόσκληση της 4ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 02 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:30 και τη ψήφο σας, από 13:30 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.