Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 07 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.