Δείτε την πρόσκληση της 19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 30 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  19ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.