Δείτε την πρόσκληση της 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 25 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.