Δείτε την πρόσκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 01 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 13:00 έως 13:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.