Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  9ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.