Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 08 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:00 και τη ψήφο σας, από 10:00 έως 10:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  5ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.