Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  23ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.