Δείτε την πρόσκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, (αποστείλατε
τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:30 και τη ψήφο σας, από 10:30 έως 11:00  στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.