Δείτε την πρόσκληση της 25ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.