Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 21ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.