Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61

Αρχεία:
Πρόκληση της 19ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.